ضرردیدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • to sustain or incur a loss

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)