ضرر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • خسارت، زیان
 • فونتیک فارسی

  zarar
 • اسم
  loss, harm, harmfulness, prejudice, damage, bane, disadvantage, noxiousness, detriment, perniciousness
  • - آنان شایعاتی را پخش می‌کنند که به ضرر نامزد انتخاباتی است.

  • - They spread reports to the disadvantage of the candidate.
  • - ضرر خالص

  • - net loss
  • - ضرر روی ضرر

  • - loss on loss
  • - بعد از یک سال ضرر و زیان فراوان، شرکت به درآمدزایی و سوددهی بازگشته است.

  • - The company is back in the black after a year of heavy losses.

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ضرر