ضریع غضروف به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • perichondrium

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)