ضعف به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    za'f
  • weakness, swoon, fainting
  • double

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ضعف