ضلع برابر با اضلاع دیگر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • equilateral

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ضلع برابر با اضلاع دیگر