غثیان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    ghasayaan
  • nausea

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غثیان