معرفینامه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • نامه‌ی معرفی
 • فونتیک فارسی

  mo'arrefinaame
 • اسم
  letter of introduction, letter of recommendation, reference, recommendation letter
  • - معرفینامه نامه‌ای رسمی است که برای معرفی یک شخص به شخص یا سازمانی دیگر استفاده می‌شود.

  • - A letter of introduction is a formal letter that is used to introduce someone to another person or organization.
  • - دوستم از من درخواست کرد برای مصاحبه‌ی شغلی‌اش برایش معرفینامه بنویسم.

  • - My friend asked me to write him a letter of introduction for his job interview.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی