مهمانی باشکوه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه bash
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مهمانی باشکوه

پیشنهاد و بهبود معانی