مولتی پلکس به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • الکترونیک
  • multiplex
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مولتی پلکس

پیشنهاد و بهبود معانی