پرواز ابزاری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • هوانوردی
  • instrument flying
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرواز ابزاری

پیشنهاد و بهبود معانی