پش! به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ندای حاکی از رنجش یا تحقیر و غیره
  • tush
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پش!

پیشنهاد و بهبود معانی