پشت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    posht
  • behind, at the behind of
  • back, back part, [cloth.] wrong side, flesh (side), [fig.]support, continuation, generation
  • نادر
  • hinder
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پشت

لغات نزدیک پشت

پیشنهاد و بهبود معانی