پی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • عصب
 • فونتیک فارسی

  pey
 • اسم
  nerve
  • - پی‌جنبشی

  • - motor nerve
  • - پی‌بویایی

  • - olfactory nerve
 • شانزدهمین حرف الفبای یونانی
 • pi
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پی

لغات نزدیک پی

پیشنهاد و بهبود معانی