چراغ قرمز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • red light, stoplight
  • عامیانه traffic signal
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چراغ قرمز

پیشنهاد و بهبود معانی