چراغ قوه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • چراغی که با باطری کار می‌کند
 • فونتیک فارسی

  cheraagh ghovve
 • اسم
  flashlight, torch, torchlight
  • - باید یک چراغ‌قوه‌ی جدید برای سفرم بخرم.

  • - I need to buy a new flashlight for my trip.
  • - همیشه یک چراغ‌قوه در ماشینم برای مواقع اضطراری دارم.

  • - I always keep a flashlight in my car in case of emergencies.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چراغ قوه

پیشنهاد و بهبود معانی