چسباندن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chasbaandan
  • to stick, to cause to adhere
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چسباندن

لغات نزدیک چسباندن

پیشنهاد و بهبود معانی