چشم ودلش می دود به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • He is greedy.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چشم ودلش می دود

پیشنهاد و بهبود معانی