چلاق کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • cripple, maim
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چلاق کردن

پیشنهاد و بهبود معانی