چنانچه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • اگر
 • فونتیک فارسی

  chenaanche
 • قید
  if, when, in the event that, in case
  • - چنانچه سخت کار کنی، موفق خواهی شد.

  • - If you work hard, you will succeed.
  • - چنانچه الان بروی، به قطار آخر می‌رسی.

  • - If you leave now, you will catch the last train.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چنانچه

لغات نزدیک چنانچه

پیشنهاد و بهبود معانی