چنان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    cho(e)naan
  • such (as that), [adv.] such, so, thus, [prep] like
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چنان

لغات نزدیک چنان

پیشنهاد و بهبود معانی