چهار دست و پا را بستن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • hogtie
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چهار دست و پا را بستن

پیشنهاد و بهبود معانی