چهار دست و پا رفتن با شتاب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • scramble
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چهار دست و پا رفتن با شتاب

پیشنهاد و بهبود معانی