چهار دست و پا رفتن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • creep
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چهار دست و پا رفتن

پیشنهاد و بهبود معانی