ژاندارم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • مامور امنیه، پلیس روستاها
  • فونتیک فارسی

    zhaandaarm
  • اسم
    gendarme

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ژاندارم