ژاپن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • نام کشوری در خاور آسیا (پایتخت آن، توکیو Tokyo)
  • فونتیک فارسی

    zhaapon
  • اسم خاص
    Japan

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ژاپن