ژنوتیپ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • سرشت ارثی یک موجود، زادمون
  • فونتیک فارسی

    zhenotip
  • اسم
    genotype

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ژنوتیپ