ژنگله به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • سُم شکافدار (مانند سُم بز یا آهو)
  • فونتیک فارسی

    zhangele
  • اسم صفت
    cloven hoof, cloven-hoofed

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)