کار آسان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه doddle, breeze, cinch, pushover
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کار آسان

پیشنهاد و بهبود معانی