کسالت و لختی در اثر پر خوری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه logy
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کسالت و لختی در اثر پر خوری

پیشنهاد و بهبود معانی