فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Generation Z

dʒenəˌreɪʃn ˈziː dʒenəˌreɪʃn ˈziː dʒenəˌreɪʃn ˈzed dʒenəˌreɪʃn ˈzed
آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

همچنین می‌توان از Gen Z و Zoomer و iGen به‌ جای Generation Z استفاده کرد.

سایر نسل‌ها: Lost Generation, Greatest Generation, Silent Generation, baby boomer, Generation X, Generation Y, Generation Alpha

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable
  نسل زد (گروه جمعیتی جانشین نسل ایگرگ و پیش از نسل آلفا که در بازه‌ی زمانی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰ متولد شده‌اند)
  • - Generation Z is often described as the most diverse and inclusive generation yet.
  • - نسل زد اغلب به عنوان متنوع‌ترین و فراگیرترین نسل توصیف می‌شود.
  • - The values and priorities of Generation Z are often different from those of previous generations.
  • - ارزش‌ها و اولویت‌های نسل زد اغلب با نسل‌های قبلی متفاوت است.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت Generation Z

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «Generation Z» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/generation-z

لغات نزدیک Generation Z

پیشنهاد بهبود معانی