با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lost Generation

lɔst ˌdʒɛnəˈreɪʃən lɒst ˌdʒɛnəˈreɪʃən
آخرین به‌روزرسانی:
 • uncountable noun
  نسل گمشده (گروه جمعیتی پیش از the Greatest Generation (بزرگ‌ترین نسل) که در بازه‌ی زمانی سال‌های ۱۸۸۳ تا ۱۹۰۰ متولد شده‌اند)
  • - The term "Lost Generation" captures the sense of confusion and lack of purpose experienced by many young adults during the early postwar period.
  • - اصطلاح نسل گمشده حس سردرگمی و فقدان هدف را نشان می‌دهد که بسیاری از جوانان در اوایل دوران پس از جنگ تجربه کرده‌اند.
  • - Gertrude Stein's coining of the term "Lost Generation" brought attention to the struggles and uncertainties faced by this group of individuals.
  • - ابداع اصطلاح نسل گمشده توسط گرترود استاین توجه را به مبارزات و عدم قطعیت‌های پیش روی این گروه از افراد جلب کرد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت Lost Generation

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «Lost Generation» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lost-generation

لغات نزدیک Lost Generation

پیشنهاد و بهبود معانی