با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Greatest Generation

ˈɡreɪtɪst dʒɛnəˈreɪʃən ˈɡreɪtɪst ˌdʒɛnəˈreɪʃən
آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

همچنین می‌توان از G.I. Generation و the World War II Generation به‌ جای Greatest Generation استفاده کرد.

سایر نسل‌ها: Lost Generation, Silent Generation, baby boomer, Generation X, Generation Y, Generation Z, Generation Alpha

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable
  بزرگ‌ترین نسل (گروه جمعیتی جانشین نسل گمشده و پیش از نسل خاموش که در بازه‌ی زمانی سال‌های ۱۹۰۱ تا ۱۹۲۷ متولد شده‌اند)
  • - Many of the leaders and visionaries of the 20th century belong to the Greatest Generation.
  • - بسیاری از رهبران و بلندپروازان قرن بیستم به بزرگ‌ترین نسل تعلق دارند.
  • - The Greatest Generation faced many challenges and hardships during the Great Depression.
  • - بزرگ‌ترین نسل در دوران رکود بزرگ با چالش‌ها و سختی‌های زیادی مواجه شد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت Greatest Generation

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «Greatest Generation» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/greatest-generation

لغات نزدیک Greatest Generation

پیشنهاد بهبود معانی