کمونیست به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    komonist
  • communist
  • عامیانه Commie
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کمونیست

پیشنهاد و بهبود معانی