کمی باز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • در و پنجره
  • ajar
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کمی باز

پیشنهاد و بهبود معانی