کم هویدا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه muzzy
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کم هویدا

پیشنهاد و بهبود معانی