کم هوش به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • cretin, dull, silly, simple, simple-minded, slow-witted, stupid, unintelligent, weak-minded
  • عامیانه gormless
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کم هوش

لغات نزدیک کم هوش

پیشنهاد و بهبود معانی