کنایه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kenaaye
  • allusion, metaphor, symbol, sarcastic remark
  • عامیانه dig, wisecrack
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کنایه

لغات نزدیک کنایه

پیشنهاد و بهبود معانی