کوکنار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kooknaar
  • white poppy, poppy - shell
  • گیاه‌شناسی cone, poppy
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کوکنار

لغات نزدیک کوکنار

پیشنهاد و بهبود معانی