کیفرخواست صادر کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • حقوق indict
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کیفرخواست صادر کردن

پیشنهاد و بهبود معانی