فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Anthropocene

ˈænθrəpəˌsɪːn ˈænθrəpəˌsɪːn
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun singular
  آنتروپوسن (دورانی که سرآغاز تأثیر عمده‌ی فعالیت‌های انسان بر اکوسیستم و ساختار زمین‌شناختی سیاره است)
  • - The concept of the Anthropocene suggests that human activities have significantly altered the Earth's ecosystems.
  • - مفهوم آنتروپوسن بیانگر این است که فعالیت‌های انسانی به طور قابل توجهی اکوسیستم‌های زمین را تغییر داده است.
  • - Many scientists argue that the Anthropocene began with the Industrial Revolution, when human impacts on the environment accelerated.
  • - بسیاری از دانشمندان استدلال می‌کنند که آنتروپوسن با انقلاب صنعتی آغاز شد؛ زمانی که تأثیرات انسان بر محیط‌زیست شتاب گرفت.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت Anthropocene

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «Anthropocene» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/anthropocene

لغات نزدیک Anthropocene

پیشنهاد بهبود معانی