با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dazzle

ˈdæzl ˈdæzl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dazzled
 • شکل سوم:

  dazzled
 • سوم شخص مفرد:

  dazzles
 • وجه وصفی حال:

  dazzling
 • noun verb - transitive adverb
  خیره کردن، تابش یا روشنی خیره‌کننده
  • - She was dazzled by the headlights.
  • - نور چراغ اتومبیل‌ها، او را خیره کرد.
  • - her dazzling beauty
  • - زیبایی خیره‌کننده‌ی او
  • - The palace's ornaments dazzled me.
  • - تزیینات کاخ چشم‌های مرا خیره کرد.
  • - The children were transported by the dazzle of the fireworks.
  • - درخشش آتش‌بازی بچه‌ها را به عالم دیگری برد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dazzle

 1. verb confuse, amaze
  Synonyms: astonish, awe, bedazzle, blind, blur, bowl over, daze, excite, fascinate, glitz, hypnotize, impress, overawe, overpower, overwhelm, razzle-dazzle, strike dumb, stupefy, surprise
  Antonyms: bore

ارجاع به لغت dazzle

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dazzle» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dazzle

لغات نزدیک dazzle

پیشنهاد و بهبود معانی