با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Demoralize

dɪˈmɔː- / / dɪˈmɑː- dɪˈmɒrəlaɪz
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  demoralized
 • شکل سوم:

  demoralized
 • سوم شخص مفرد:

  demoralizes
 • وجه وصفی حال:

  demoralizing
 • verb - transitive
  (روحیه را) خراب کردن یا تضعیف کردن، دلسرد کردن
  • - The death of the officer demoralized the soldiers.
  • - کشته شدن افسر روحیه سربازان را خراب کرد.
  • - a bunch of demoralized people with no hope for their country's future
  • - گروهی مردم ضعیف‌النفس که امیدی به آینده‌ی کشورشان ندارند
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد demoralize

 1. verb depress, unnerve
  Synonyms: abash, blow out, blow up, chill, cripple, damp, dampen, daunt, debilitate, deject, disarrange, disconcert, discountenance, discourage, dishearten, disorder, disorganize, disparage, dispirit, disturb, embarrass, enfeeble, get to, jumble, muddle, nonplus, psych out, rattle, sap, send up, shake, snarl, take apart, take steam out, undermine, unglue, unman, unsettle, unzip, upset, weaken
  Antonyms: boost, comfort, encourage, uplift
 2. verb corrupt, pervert
  Synonyms: bastardize, bestialize, brutalize, debase, debauch, deprave, lower, vitiate, warp
  Antonyms: make good, moralize, purify

ارجاع به لغت demoralize

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «demoralize» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/demoralize

لغات نزدیک demoralize

پیشنهاد و بهبود معانی