فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fuji

ˈfuːdʒi ˈfuːdʒi
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fuji

  1. noun An extinct volcano in south central Honshu that is the highest peak in Japan; last erupted in 1707; famous for its symmetrical snow-capped peak; a sacred mountain and site for pilgrimages
    Synonyms: mount-fuji, Fujiyama, Fujinoyama, Fuji-san
  2. noun Shrubby Japanese cherry tree having pale pink blossoms
    Synonyms: fuji cherry, Prunus incisa

ارجاع به لغت fuji

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fuji» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fuji

لغات نزدیک fuji

پیشنهاد بهبود معانی