فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Ja

American: ˈjɑː British: ˈjɑː
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

  • adverb
    (آلمانی) آری، بله
  • مخفف: ژانویه
  • مخفف: قاضی عسکر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت ja

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «ja» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/ja

لغات نزدیک ja

پیشنهاد بهبود معانی