صاحب منصب ارشد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • سابقا در چین
  • mandarin
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صاحب منصب ارشد

پیشنهاد و بهبود معانی