صاریغ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • opossum
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صاریغ

پیشنهاد و بهبود معانی