صاف وصوف کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • [humorous]to shave
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صاف وصوف کردن

پیشنهاد و بهبود معانی