صحت و درستی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • historicity
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صحت و درستی

پیشنهاد و بهبود معانی