صداسنج به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    se(a)daasanj
  • phonometer
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صداسنج

پیشنهاد و بهبود معانی