صلابت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    salaabat
  • hardness, firmness, awe
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صلابت

لغات نزدیک صلابت

پیشنهاد و بهبود معانی